Wednesday, January 4, 2012

Peneraju JPM - APM (1953 - 2012)


ZAINAL ABIDIN AHMAD (PENDETA ZA’BA)
Ketua, Jabatan Pengajian Melayu, 1953-1958

PROFESOR ROELOF ROOLVINK
Ketua, Jabatan Pengajian Melayu, 1959-1963

PROFESOR SUTAN TAKDIR ALISJAHBANA
Ketua, Jabatan Pengajian Melayu, 1963-1968

PROFESOR EMERITUS DATUK DR. MOHD. TAIB OSMAN
Ketua, Jabatan Pengajian Melayu, 1968-1976 / 1988-1989

TAN SRI PROFESOR EMERITUS DATO’ DR. ISMAIL HUSSEIN
Ketua, Jabatan Pengajian Melayu, 1976-1980

PROFESOR DATO’ DR. ABU BAKAR HAMID
Ketua, Jabatan Pengajian Melayu, 1980-1981

PROFESOR EMERITUS DATUK DR. NIK SAFIAH HJ. ABDUL KARIM
Ketua, Jabatan Pengajian Melayu, 1981-1982 / 1984-1986
Ketua, Akademi Pengajian Melayu, 1990-1992

DATO’ ABDUL RASHID AHMAD
Ketua, Jabatan Pengajian Melayu, 1982-1984 / 1986-1988

DATIN ZAHRAH BUANG
Ketua, Jabatan Pengajian Melayu, 1989–1992

PROFESOR DATUK DR. HASHIM AWANG
Ketua, Jabatan Pengajian Melayu, 1992

PROFESOR DATO’ DR. ABU HASSAN MOHD. SHAM
Ketua, Jabatan Pengajian Melayu, 1992-1994

PROFESOR DR. WAN ABDUL KADIR WAN YUSOFF
Ketua, Jabatan Pengajian Melayu, 1994-1995
Pengarah, Akademi Pengajian Melayu, 1995-1998

PROFESOR DATO’ DR. YAACOB HARUN
Ketua, Akademi Pengajian Melayu, 1992-1995

PROFESOR DR. HASHIM HJ. MUSA
Pengarah, Akademi Pengajian Melayu, 1998-2000

PROFESOR DR. NORAZIT SELAT
Pengarah, Akademi Pengajian Melayu, 2000-2004

PROFESOR DR. HASHIM AWANG
Pengarah, Akademi Pengajian Melayu, 2004-2006

PROFESOR MADYA DATUK ZAINAL ABIDIN BORHAN
Pengarah, Akademi Pengajian Melayu, 2006-2011


PROFESOR MADYA DR. ZAHIR AHMAD
Pengarah, Akademi Pengajian Melayu, mulai 2011